1 / 1

Aanvraag indienen

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning van een goed doel waar aan u met uw instelling werkt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan met elkaar onderzoeken of er een match is en het Doopsgezind Predikfonds uw doel kan ondersteunen.

Gang van zaken
Een verzoek tot financiële ondersteuning zullen wij eerst toetsen aan onze doelstellingen. Indien uw verzoek past in onze doelstellingen zullen we in overleg bepalen op welke manier en onder welke voorwaarden het Predikfonds financieel zal steunen. Altijd zal een financiële bijdrage gekoppeld zijn aan een begroting vooraf en een verantwoording achteraf. Het Predikfonds heeft een voorkeur voor structurele jaarlijkse bijdragen op basis van langdurige partnerschappen.

U kunt contact opnemen per brief of e-mail
mevrouw drs. N.J. Smit – Idema (secretaris)
Frankestraat 24 2011 HV Haarlem
mail@doopsgezindpredikfondshaarlem.nl