1 / 1

Wie zijn wij

Het Doopsgezind Predikfonds is een stichting. Met ingang van 1 januari 2008 (de ingangsdatum van de ANBI-regeling) is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI.

Het bestuur bestaat uit
mevrouw drs. N.J. Smit – Idema (secretaris)
mevrouw ds. Dr. W.K. van der Molen
mr H.A. Zeven
mr B.J.C. Timmerman
mr S.C. Teves (penningmeester)
drs. J.H. Stassen (voorzitter)

Raad van toezicht
De heer H.J. Blanksma (voorzitter)
Mevrouw L. Aster
Mevrouw R. vander Veer
De heer J.S. van Zanten

Frankestraat 24 2011 HV Haarlem
mail@doopsgezindpredikfondshaarlem.nl

naar ANBI