ANBI

Stichting het Fonds tot den Predikdienst der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem is door de Belastingdienst aangemerkt  als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41222464 en heeft haar zetel in Haarlem. Het RSIN nummer van de Stichting luidt: 1004396

Een verkorte jaarrekening kan op aanvraag worden toegestuurd.

Het Fonds is in 2020 uitgebreid met een Raad van Toezicht