1 / 1

Doelstellingen

Met het oog op het voortbestaan van de Doopsgezinde gemeenschap en in lijn met het Doopsgezinde geloof en gedachtengoed, is het doel van het Predikfonds drieledig. Geformuleerd van binnen naar buiten, van belangrijk naar minder belangrijk, van urgent naar minder urgent:

A het bevorderen, in stand houden en ondersteunen van de erediensten van de doopsgezinde geloofsgemeenschappen in binnen- en buitenland, meer in het bijzonder zoals die wordt gerealiseerd in de VDGH, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.

De eredienst interpreteren we ruim: we verstaan hieronder alles wat bijdraagt aan de verkondiging en verspreiding van het doopsgezind geloof en gedachtengoed. Het Predikfonds hecht dan ook belang aan de kwaliteit van voorgangers, opleiding en opleidingsinstituten, onderzoek, netwerken en (kerk-)gebouwen.

B het bevorderen, in stand houden en ondersteunen van instellingen die in lijn met het Doopsgezinde gedachtegoed, zich bezig houden met de zorg voor kwetsbaren, hulpbehoevenden en minderbedeelden, voor wie de overheid weinig of geen aandacht heeft.

C het ondersteunen van instellingen die actief zijn in de driehoek: kerk, samenleving en cultuur. En daarin handelen vanuit het Doopsgezinde adagium ‘Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is. Vrij in het Christelijk geloof, daden gaan woorden te boven’.